Gudstjenester


Velkommen inn til det hellige

"Vel møtt til gudstjeneste," sier vi. Om uka har vært lett eller tung, så står dørene åpne når klokkene ringer. Vi kommer til Guds hus for å samles om musikken, forkynnelsen, dåpen og nattverden. Gudstjenesten er et møte med Gud og for å møte hverandre. Vi kommer som vi er, og kan få gå fra kirken med nye krefter for uken som kommer.


I Eiksmarka menighet ønsker vi et mangfoldig gudstjenesteliv. Vi har flere forskjellige typer gudstjenester, og det er mange som er med på å lage gudstjenestene. Barn, unge og eldre bidrar hver på sine måter. Hver måned feirer vi familiegudstjeneste som er spesielt tilrettelagt for barn. Mange ønsker å døpe barna sine i Eiksmarka kirke, så mange søndager får vi feire dåp og ta imot nye i fellesskapet.