Kultur


Eiksmarka menighet er en viktig kulturaktører i lokalmiljøet

Gjennom uken er et stort antall mennesker aktive i korvirksomhet og annen kulturell aktivitet i Eiksmarka kirke. Musikken er en særlig viktig del av kirkens livsutfoldelse; den «maler» himmelen, den er tilbedelsens språk, den kommuniserer kirkens budskap og den styrker menighetens fellesskap. Eiksmarka kirke har i flere tilfeller også vært lokale for kunstutstillinger.