Om oss


Eiksmarka kirke - ett sentrum, ingen grenser

Vi ønsker at Eiksmarka kirke skal være:

  • En kirke for alle på Eiksmarka
  • Et rom for glede, undring, uro, håp, felleskap og livets merkedager
  • Et utsiktspunkt mot hele verden og hele himmelen

Vi vil at Eiksmarka kirke skal være åpen. Åpen mot verden, mot folk på Eiksmarka og mot den virkelighet som kalles himmelen. Vi ønsker at enda flere kommer til kirken for gudstjenester, viktige livsriter som dåp, konfirmasjon, bryllup og gravferder, og andre aktiviteter. Eiksmarka kirke bærer en tydelig identitet som kirke; ny, men forankret i en gammel tradisjon. Denne trygge identiteten skaper åpenhet, rom og raushet.

Vi ønsker også at Eiksmarka kirke skal være en kulturkirke med stor takhøyde og vide horisonter. Vi vil at foreninger og lag skal bruke kirken til konserter, kulturkvelder, foredrag og foreningsmøter. For oss er slike fellesskap verdifulle for nærmiljøet og et uttrykk for Guds skaperglede. Vi drømmer om en kirke som skal være Eiksmarkas storstue, med husrom og hjerterom for alle.

 

 

Finn ansatte

 

Ansatte

 

Sokneprest

Else Bang Engebretsen

99105588

Send e-post

Sekretær

Siri Herland

40442189

Send e-post

Kirkemusiker

David Maiwald

+4747915417

Send e-post

Kateket

Maria Næs

92046346

Send e-post

Kirkeforvalter

Mari Louise Sulheim Søreide

98267819

Send e-post

Menighetspedagog

Ingunn Vegge

40442171

Send e-post

Menighetsråd 2023-2027:

Sofie Bjønnes Fossum, leder
Lars Petter Holte Haugen, nestleder og FR-representant
Astrid Haugestad, FR-representant, vara
Gudny Marie Huslid Lundstadsveen
Karin Okkenhaugen Seim
Christian Normann Aass

Vara:
Tor Otterholt
Thomas Ivar Holth
Bjørn Jardar Brandsæter

 

Kirketjenere:

Jenny Bertine Vegge
Sigrid Vestgarden
Sofie Bjønnes Fossum