Bli frivillig?


Gi litt, få mye tilbake!

Eiksmarka menighet setter pris på alle som vil være med på å bidra i arbeidet vårt. Hvilke arbeidsoppgaver du vil ha, og hvor mye tid du ønsker å bruke, bestemmer du selv. Enten du vil hjelpe til i forbindelse med et konkret arrangement eller ønsker å være en medarbeider i våre løpende aktiviteter, ønsker vi deg velkommen i vårt team av frivillige.

 

Forslag til hva du kan bidra med:

  • Oppgaver knyttet til gudstjenestene
  • Bake eller lage i stand til kirkekaffe eller konkrete arrangementer (HEI-festivalen, konserter osv)
  • Arrangementsteam i forbindelse med årlige trosopplæringsarrangementer (Tårnagenter, 1-2-3-gudstjenester osv.)
  • Medleder på KRIK-treninger (aktivitet og idrett for 5.-7.-klassinger)
  • Søndagsskoleteamet - samarbeid mellom Eiksmarka og Østerås menigheter
  • Forberedelse og rydding på menighetsmiddagene
  • Hjelpe til med å dele ut menighetsbladet
  • Hjemmebesøk: Dra på besøk til eldre som bor i menigheten

Kanskje har du et forslag til en ny aktivitet som du ønsker å sette i gang i menigheten vår? Vi vil gjerne høre dine tanker og drømmer for hva kirken kan være i lokalmiljøet vårt på Eiksmarka!

 

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat!

Mari menighetspedagog: ms858@kirken.no / 982 67 819
Kjetil kateket: kf874@kirken.no / 982 67 825

Tilbake