ONIK - Onsdager i kirken


Her er høstens datoer for ONIK

 

Høstens program 2023                                    

September

Onsdag  6. kl 19.00

Samtale om kommende søndags tekster.

Prekentekst Matt 5,38-48 Velsign dem som forbanner dere.

Innledning ved diakon i Østerås Anabel Eidås Askerud.

Onsdag 20. kl 19.00. 

Samtale om kommende søndags tekster.

Prekentekst  Joh 11,17-19 og 30-46 «Jeg er oppstandelsen og livet»

Innledning ved pensjonert prest Egil Hauge

Oktober

Onsdag 4. Høstferie

Onsdag  18.  kl 19.00

Samtale om kommende søndags tekster. 

Prekentekst Matt 22,15-22 Er det tillatt å betale skatt til keiseren? Innledning ved ungdomsarbeider i Østerås, stud  theol Mathias Ask Jensen Dønvold

November

Onsdag 1. kl 19.00

Tema: « Moses – barnet i sivet, drapsmann med talevansker, gjeter i ørkenen i 40 år - og så utpekt av Gud til å lede Israel ut av Egypt»! Innledning ved sokneprest Else Engebretsen og Ragnar Telhaug

Onsdag 15. kl 1900                                                                                               

Samtale om kommende søndags tekster. Prekentekst  Mark 10,28-31 Mange av de første skal bli de siste.                    Innledning ved diakon i Eiksmarka menighet Mari Haug Thorsen.

Onsdag 29. kl (møtet starter kl  1900)   Adventsmøte.                 

Tema: « Jesu kallelse av Matteus». Samtale med utgangspunkt i Matt 9,9-13 og Charavaggio`s berømte maleri . Se baksiden av programmet. Innledning ved diakon i Nordberg menighet Lillian Dombestein.                                                                                                                Organisten vår, David Maiwald, blir med. Nattverd. Avsluttning med enkel servering.

Tilbake