Kontaktinformasjon ansatte


Her er kontaktinformasjon til våre ansatte

Forvalter: Mari Søreide - ms858@kirken.no / 982 67 819

Sokneprest: Else Engebretsen - ee439@kirken.no / 991 05 588

Menighetspedagog: Ingunn Vegge - iv446@kirken.no / 404 42 171

Organist: David Maiwald - dm985@kirken.no / 479 15 417

Kateket: Maria Næs - mn277@kirken.no / 920 46 346

Sekretær: Siri Herland - sh834@kirken.no / 404 42 189

Tilbake